Kostel sv. Filipa a Jakuba

Štíhlá, žlutě natřená věž novogotického žirovnického kostela vybudovaného v roce 1871 vítá již zdálky všechny, kdo přijíždějí do Žirovnice. Pod její stanovou střechou, která je zakončena na vrcholu pozlaceným křížem, odměřují žirovnickým čas do všech čtyř světových stran nově opravené hodiny.

Kostel sv. Filipa a Jakuba vznikl na místě starého gotického svatostánku. Okolo původní stavby byly dva hřbitovy zrušené v roce 1789. Byly stejně jako kostel zchátralé a neúhledné. V kostele bylo navíc málo místa pro věřící, proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového. Starou stavbu začal bourat stavitel Němec z Počátek 3. září 1868 a demolice skončila do konce září. Hned 19. října byl položen základní kámen kostela nového a do konce roku vyrostly základové zdi. Na stavbě se podílelo několik stavitelů a nový prostor pro věřící byl dokončen během tří let. Spolu s žirovnickým zámkem tato stavba dodnes dominuje městu. Dnešní, žlutě natřený kostel je trojlodní. Okna zaklenutá lomeným obloukem jsou zasklena vitrážovými skly. Opěrné pilíře umístěné po obvodu kostela jsou, stejně jako korunní římsa, natřeny bílou barvou. Římsy věže jsou ozdobeny zubořezem, okna zvonice jsou uzavřena dřevěnými žaluziemi. Ukázkou řemeslné zručnosti stavitelů jsou například kamenná ostění dveří i další umně propracované detaily. V tarasu kostela na náměstí je zasezena deska se znakem prvního počáteckého děkana Víta Bernarda Loutkovského, který zemřel po roce 1670 a byl žirovnickým farářem.

Z původního kostela se dochovala pouze dřevěná socha Piety a gotická křtitelnice. Zajímavou možnost nahlédnout do historie tohoto místa přinesla oprava kostelní věže a objevení několika historických dokumentů pocházejících z let 1871 a 1935, kdy se měnila střešní krytina. Mnoho informací o původním kostelu dává badatelům pamětní listina, kde se můžeme dozvědět i jména řemeslníků podílejících se na stavbě nového chrámu či dobový popis tehdejších politických poměrů v Evropě.

Bohoslužby v Žirovnici

Sobota – mše sv. v 19:00

P. Mgr. Martin Bácha

kontakt na kněze: 721 074 647    

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky